Wat is vlamwieden: informatie over vlamwieden in de tuin?

Als het idee om te wieden met een vlammenwerper je ongemakkelijk maakt, is het tijd om meer te weten te komen over het gebruik van warmte om onkruid te doden. Vlamwieden is veilig als u de apparatuur op de juiste manier gebruikt. In veel gevallen is het zelfs veiliger dan het gebruik van agressieve chemicaliën die het grondwater kunnen verontreinigen en giftige resten op uw tuingroenten kunnen achterlaten. Lees verder om te leren hoe je vlamwieders gebruikt en wanneer vlamwieding geschikt is

Wat is vlamwieden?

Vlamwieden houdt in dat je een vlam kort over een onkruid gaat om de plantenweefsels net genoeg te verwarmen om ze te doden. Het doel is niet om het onkruid te verbranden, maar om plantenweefsel te vernietigen zodat het onkruid afsterft. Vlamwieding doodt het bovengrondse deel van het onkruid, maar het doodt de wortels niet.

Vlamwieding doodt een aantal eenjarig onkruid voorgoed, maar meerjarig onkruid groeit vaak terug uit de wortels die in de grond zijn achtergebleven. Meerjarig onkruid heeft meerdere behandelingen nodig met tussenpozen van twee tot drie weken. Zoals bij elke methode van wieden, als je de toppen maar vaak genoeg doodt, geeft het onkruid het uiteindelijk op en sterft het af.

Het probleem met wieden met vlammen in tuinen is dat het moeilijk is om het onkruid aan de vlam bloot te stellen zonder dat je planten ook worden blootgesteld. Gebruik in moestuinen een vlamwieder om onkruid te doden dat tevoorschijn komt nadat je zaden hebt gezaaid, maar voordat de zaailingen tevoorschijn komen. Je kunt het ook gebruiken om onkruid tussen rijen te doden.

Lees ook: beste onkruidbrander

Vlamwieders gebruiken?

Een vlamwiederopstelling bestaat uit een staaf die door een slang is verbonden met een propaantank. Je hebt ook een dolly nodig om de propaantank te dragen, en een vuursteenontsteker om de vlam aan te steken als de toverstok geen elektronische starter heeft. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voordat u een vlamwieder gebruikt.

Onkruid heeft slechts een blootstelling van 1/10 seconde aan de vlam nodig, dus laat de vlam langzaam over het onkruid gaan. Als je rijen wiedt in een moestuin of langs een schutting of afwateringsgreppel, loop dan langzaam, ongeveer 1 of 2 mijl per uur (2 km. per uur) langs het gebied dat je wilt ontvlammen. Zorg ervoor dat de vlam uit de buurt blijft van de slang die de propaantank met de staaf verbindt.

Als je de vlam eenmaal over de wiet hebt gehaald, verandert het bladoppervlak van glanzend naar dof. Als je bang bent dat het onkruid niet dood is, laat het dan afkoelen en knijp dan een blaadje tussen duim en vinger. Als je een duimafdruk in het blad kunt zien, is het vlammen gelukt.

Wanneer is vlamwieden geschikt?

Vlamwieden werkt het beste bij eenjarig onkruid dat 2,5-5 cm hoog is. Gebruik vlamwieders om onkruid te doden dat rond tuinhekken en hekken groeit. Ze blinken uit in het doden van onkruid in trottoirspleten, en je kunt ze zelfs gebruiken om hardnekkig, breedbladig onkruid in gazons te doden, omdat volwassen gazongrassprieten worden beschermd door een omhulsel. Als je eenmaal een vlammenwieder hebt, vraag je je af hoe je ooit zonder hebt gekund.

U moet een paar veiligheidsmaatregelen nemen. Wied niet tijdens droge perioden en houd de vlam uit de buurt van dood of bruin materiaal dat zou kunnen ontbranden. Sommige gebieden hebben een verbod op vlamwieders, dus neem contact op met uw plaatselijke brandweer voordat u in de apparatuur investeert.

Vergelijkbare berichten